Stanowiska pracy

Strona główna / Branża BPO/SSC / Stanowiska pracy
Stanowiska pracy

Choć zespoły branży BPO/SSC są scentralizowane i ulokowane w innym kraju lub nawet na innym kontynencie, praca jest wykonywana na rzecz lokalnych oddziałów firmy i w kontakcie w jej lokalnymi klientami i dostawcami. Oznacza to konieczność nie tylko posiadania wiedzy i umiejętności koniecznych do poprawnego wykonywania zadań, ale również umiejętności językowych pozwalających na swobodne komunikowanie się. Mimo, że nie na wszystkich stanowiskach wymagana jest płynna znajomość języka obcego, to właśnie przynajmniej komunikatywne posługiwanie się dowolnym językiem obcym jest warunkiem rozpoczęcia pracy w branży BPO/SSC i głównym czynnikiem decydującym o poziomie wynagrodzenia na stanowiskach niekierowniczych.

Oferowane są stanowiska wykorzystujące różne umiejętności i pasujące do różnych osobowości. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie, a większość umów to umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wymagania rekrutacyjne dla stanowisk początkowego szczebla obejmują zasadniczo jedynie umiejętności językowe, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie zawodowe, kierunkowe wykształcenie czy specjalistyczna wiedza. Znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel), wcześniejsze doświadczenie zawodowe czy wykształcenie wyższe (lub plany jego uzyskania) pomogą oczywiście w zdobyciu pracy uatrakcyjniając kandydata w oczach rekrutujących, ale z racji rozbudowanych programów szkolenia nowych pracowników, decydujący przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu jest potencjał kandydata. Mówiąc o wykształceniu należy zauważyć, że z powodzeniem pracę zdobywają nie tylko osoby o wykształceniu ekonomicznym czy filologicznym, ale również prawniczym, pedagogicznym, a nawet artystycznym czy sportowym.

Najpopularniejsze stanowiska to obsługa administracyjna, księgowa i finansowa klientów korporacyjnych. Wyspecjalizowane firmy poszukują również specjalistów IT i programistów. Niewielki procent branży to call center oraz zespoły sprzedażowe. 

Najczęściej oferowane stanowiska i ich kluczowe zadania w branży BPO/SSC to:

  • specjalista/księgowy działu należności – wystawia i monitoruje wystawione przez firmę faktury oraz stan płatności od klientów, konktakuje się z klientami w celu wyjaśnienia opóźnionych płatności i innych problemów z fakturowaniem itp.
  • specjalista/księgowy działu zobowiązań – przyjmuje, sprawdza i wprowadza do systemu księgowego faktury od dostawców, przygotowuje i przeprowadza płatności do dostawców, wyjaśnia problematyczne kwestie związane z zamówieniami firmy oraz związanymi z nimi płatnościami itp.
  • specjalista działów wewnętrznych – wykonuje zadania administracyjne na wewnętrzne potrzeby firmy np. rozliczanie delegacji służbowych, tworzenie zamówień, przygotowywanie zestawień i listy płac itp.
  • specjalista obsługi klienta – wykonuje różnorodne zadania w kontakcie z klientami np. wspieranie tworzenia zamównień, udzielanie informacji związanych z ofertą firmy, nawiązaniem i zaprzestaniem współpracy, rozliczeniami i płatnościami, reklamacjami itp.
  • analityk – przygotowuje raporty dotyczące zarówno firmy, jak i jej partnerów oraz otoczenia biznesowego np. analizuje rynek na którym działa firma, monitoruje efektywność działów i komórek firmy, sprawdza wiarygodność finansową firm współpracujących itp.

Wszystkie informacje zostały oparte na danych własnych oraz publikacjach ABSL i Aspire.

<<< Co znaczy BPO/SSC?Wynagrodzenia >>>