Możliwości rozwoju

Strona główna / Branża BPO/SSC / Możliwości rozwoju
Możliwości rozwoju

Sektor usług w wyjątkowo dużym stopniu wymaga pracowników, którzy nie tylko prezentują wysoki poziom motywacji, ale również posiadają szeroką wiedzę na temat zadań przez siebie realizowanych. Tylko w takiej sytuacji są oni w stanie wykonywać swoje obowiązki efektywnie i maksymalizować zadowolenie klientów. Dla osiągnięcia takiego celu, firmy aktywnie działają w kilku obszarach, wspierając rozwój pracowników.

Standardem branży jest intensywne szkolenie zawodowe po rozpoczęciu pracy oraz dofinansowanie kursów językowych, certyfikacji zawodowych, a nawet studiów.

Pierwszym obszarem jest szkolenie nowych pracowników realizowane natychmiast po zatrudnieniu i ma za cel skuteczne wyszkolenie pracownika do wykonywania przydzielonych obowiązków. W zależności do początkowego poziomu doświadczenia może ono przybierać różne formy, od zajęć w formie wykładu, ćwiczeń praktycznych pod kontrolą trenera aż po szkolenie bezpośrednio na stanowisku pracy przy wsparciu doświadczonych członków docelowego zespołu.

Kontynuacją długofalową szkolenia podstawowego jest rozwój poprzez poszerzanie wiedzy praktycznej i doświadczenia. W ramach firmy pracownik może korzystać z tzw. awansu poziomego, czyli poznawać nowe zakresy obowiązków i uzyskiwać nowe umiejętności dzięki zmienianiu stanowisk bez zmiany poziomu w strukturze organizacyjnej. Pozwala to skutecznie budować szerokie kompetencje pomocne w ubieganiu się o awans, ale również pomaga unikać znużenia pracą i wypalenia zawodowego.

szkoleniaJako element poszerzania wiedzy praktycznej większość firm branży oferuje szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne (odpowiednio realizowane przez trenerów firmy lub wyspecjalizowane firmy szkoleniowe). Służą one zarówno do przygotowania pracownika do zmiany stanowiska pracy i zakresu obowiązków, jak również są elementem ogólnego rozwoju kompetencji. Szkolenia takie obejmują zarówno tematykę typowo zawodową (procesy księgowe, systemy księgowe, obsługa klienta itp.), jak również obszar umiejętności „miękkich” takich jak komunikacja, współpraca w zespole czy efektywne zarządzanie czasem. Często w ramach takich szkoleń realizowane jest również przygotowanie do objęcia funkcji kierowniczych.

Oprócz oferty typowo szkoleniowej, większość firm branży BPO/SSC wspiera również formalną edukację pracowników, zarówo w postaci certyfikacji zawodowych (np. ACCA, CIMA, CFA, PMP) jak i studiów podyplomowych. W zakresie tego typu edukacji można liczyć na dofinansowanie wybranej przez siebie formy edukacji, ale również wsparcie firmy w sfomalizowaniu i udokumentowaniu doświadczenia wymaganego w procesie części certyfikacji.

Ostatnim, choć niezwykle istotnym elementem rozwojowym oferowanym przez firmy sektora BPO/SSC są kursy językowe, które w różnych wariantach oferują niemal wszystkie firmy. W zależności od polityki firmy kursy takie przybierają różne formy od zajęć prowadzonych przez lektora dla grupy słuchaczy złożonej wyłącznie z pracowników danej firmy (często w siedzibie firmy) po umożliwienie pracownikom wyboru dowolnej szkoły i kursu. Również poziom dofinansowania jest różny w zależności od polityki firmy i może obejmować zarówno całkowite pokrycie kosztów, jak i dofinansowanie na zróżnicowanym poziomie.

Wszystkie informacje zostały oparte na danych własnych oraz publikacjach ABSL i Aspire.

<<< WynagrodzeniaCo znaczy BPO/SSC? >>>