Wynagrodzenia

Wynagrodzenia

Specyfika branży BPO/SSC dotyczy również obszaru wynagrodzeń, czy też szerzej mówiąc, oferty dla pracowników. Z racji wykonywania zadań niemal wyłącznie na rzecz firm międzynarodowych, branża jest w stanie oferować lepsze warunki zatrudnienia niż w przeciętnej polskiej firmie, wykorzystując korzyści własne związane z relatywnie niższymi kosztami działalności w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

swiadczenia-pozaplacoweDzięki temu firmy standardowo oferują dodatkowe, pozapłacowe elementy wynagrodzenia dla pracowników:

  • bezpłatne prywatne ubezpieczenie medyczne – prywatny dostęp do lekarzy specjalistów zarówno dla pracowników jak i ich rodzin
  • bezpłatne lub współfinansowane pakiety socjalne i sportowe – karnety na siłownię, basen i inne zajęcia sportowe, bilety kinowe i teatralne itp.
  • finansowanie lub współfinansowanie rozwoju zawodowego pracowników – kursy językowe, szkolenia i certyfikacje, studia podyplomowe itp.
  • pakiety ubezpieczeniowo-finansowe – ubezpieczenia na życie, dodatkowe programy emerytalne, programy zakupu akcji firmy na preferencyjnych warunkach itp.
  • imprezy i wyjazdy integracyjne oraz inne aktywności rekreacyjne np. pikniki rodzinne, organizowane wyjazdy na narty itp.

Oferowane wynagrodzenia zależą silnie od umiejętności językowych, mieszcząc się w zakresie od średniej krajowej nawet do jej dwukrotności na stanowiskach niekierowniczych.

Ogromnym atutem branży BPO/SSC są wykorzystywane formy zatrudnienia. W większości przypadków nowi pracownicy są zatrudniani na trzymiesięczną umowę na okres próbny, a następnie na umowę o pracę na czas nieokreślony. Należy również podkreślić, że w obydwu przypadkach warunki zatrudnienia są takie same pod względem wynagrodzenia i dodatkowych benefitów.

Warto również zauważyć, że w firmach branży BPO/SSC w pełni i bezwarunkowo przestrzegane są wymogi prawa pracy, zarówno w zakresie wyposażenia stanowiska pracy jak i godzin pracy, nadgodzin, urlopów macierzyńskich i innych. Nie zdarzają się również opóźnienia czy niepełne wypłaty wynagrodzeń. Co więcej, w części firm funkcjonują programy wykraczające ponad wymogi prawa pracy, wspierające np. ponowne rozpoczęcie pracy po urlopie macierzyńskim, pracę osób niepełnosprawnych, pracę zdalną z domu, czy pracę w niestandardowych godzinach.

Ograniczając się do wyłącznie kwotowego określania wynagrodzenia, należy zauważyć, że bardzo silnie zależy ono głównie od umiejętności językowych. Ich wpływ można pokazać na kilku przykładowych poziomach znajomości danego języka (wg poziomów biegłości językowej CEFR) określając orientacyjne kwoty wynagrodzenia miesięcznego dla osób rozpoczynających pracę bez doświadczenia zawodowego:

  • angielski B1 – ok. 3000 zł brutto
  • angielski C2 – ok. 4500 zł brutto
  • niemiecki B1-C1 – ok. 4700-6500 zł brutto
  • francuski, hiszpański, portugalski B1-C1 – ok. 4500-5500 zł brutto
  • holenderski, duński, norweski, szwedzki, fiński C1 – ok. 7000 zł brutto

Kwoty te mają oczywiście wyłącznie charakter orientacyjny, a dokładna kwota oferowanego wynagrodzenia zawsze zależy od indywidualnej decyzji pracodawcy w odniesieniu do konkretnego kandydata, jego umiejętności i doświadczenia, ale również efektywności prezentacji własnego potencjału zarówno w CV, jak i na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wszystkie informacje zostały oparte na danych własnych oraz publikacjach ABSL i Aspire.

<<< Stanowiska pracyMożliwości rozwoju >>>